neiye11

novice

Katere so glavne ovire za vstop v domačo industrijo celuloznega etra?

(1)Tehnične ovire

Nadaljnji kupci celuloznega etra imajo višje zahteve glede kakovosti in stabilnosti celuloznega etra.Tehnologija nadzora kakovosti je pomembna tehnična ovira v industriji celuloznega etra.Proizvajalci morajo obvladati zmogljivost, ki se ujema z zasnovo osnovne opreme, nadzor ključnih parametrov proizvodnega procesa, osnovni proizvodni proces, oblikovati standarde delovanja in po dolgem obdobju odpravljanja napak in nenehnega tehničnega izboljševanja lahko proizvedejo stabilen in visokokakovosten celulozni eter;Šele po dolgem obdobju vlaganja v raziskave lahko zberemo dovolj izkušenj na področju uporabe.Nova podjetja, ki vstopajo v industrijo, težko obvladajo osnovno tehnologijo v relativno kratkem času.Za obvladovanje obsežne proizvodnje farmacevtskih in živilskih celuloznih etrov s stabilno kakovostjo (zlasti celuloznih etrov za počasno in nadzorovano sproščanje) je potrebno tudi določeno količino naložb v raziskave in razvoj ali obdobje kopičenja izkušenj.Zato v tej panogi obstajajo določene tehnične ovire.

(2)Ovire za poklicne talente

Na področju proizvodnje in uporabe celuloznega etra so visoke zahteve po kakovosti in tehnični ravni strokovnih tehnikov, operaterjev in vodij.Glavni tehniki in operaterji ostajajo relativno stabilni.Za večino novih udeležencev je težko pridobiti poklicne talente z raziskavami in razvojem ter temeljnimi tehnologijami v razmeroma kratkem času, obstajajo pa tudi ovire glede poklicnih talentov.

(3)Kvalifikacijske ovire

Podjetja za celulozni eter morajo pridobiti ustrezne kvalifikacije za proizvodnjo in prodajo celuloznega etra farmacevtske kakovosti in celuloznega etra živilske kakovosti.

Med njimi je celulozni eter farmacevtske kakovosti pomembna farmacevtska pomožna snov, njegova kakovost pa neposredno vpliva na varnost zdravil.Da bi zagotovili varnost zdravil, moja država izvaja sistem izdajanja dovoljenj za proizvodnjo zdravil.Da bi okrepila nadzor nad farmacevtsko industrijo, je država oblikovala vrsto zakonov in predpisov glede dostopa industrije, proizvodnje in delovanja.V skladu z "Dopisom o tiskanju in distribuciji zahtev za registracijo in uporabo farmacevtskih pomožnih snovi", ki ga je izdala državna uprava za hrano in zdravila, se izvaja upravljanje proizvodnih dovoljenj farmacevtskih pomožnih snovi, nove farmacevtske pomožne snovi in ​​uvožene farmacevtske pomožne snovi pa so predmet odobritev Nacionalnega urada.Obstajajo že nacionalni standardi farmacevtskih pomožnih snovi, ki jih je odobril deželni urad.Državni nadzor nad farmacevtskimi pomožnimi snovmi postaja vse strožji, različne province in mesta pa so oblikovale ustrezne ukrepe upravljanja v skladu z »Upravnimi ukrepi za farmacevtske pomožne snovi (Osnutek za komentar)«, ki jih je izdala država.Če podjetja v prihodnosti ne bodo mogla proizvajati farmacevtskih pomožnih snovi strogo v skladu z nacionalnimi standardi, morda ne bodo mogla vstopiti na trg.Preden izberejo ali zamenjajo določeno vrsto ali znamko celuloznega etra farmacevtske kakovosti, morajo farmacevtski proizvajalci opraviti inšpekcijski pregled in vložiti dokumentacijo pri pristojnem organu, preden ga lahko uradno kupijo in uporabljajo.Obstajajo določene ovire pri odobritvi kvalifikacij proizvajalcev farmacevtskih izdelkov za dobavitelje..Šele ko podjetje pridobi »nacionalno dovoljenje za proizvodnjo industrijskih izdelkov«, ki ga izda pokrajinski urad za kakovost in tehnični nadzor, se lahko odobri za proizvodnjo celuloznega etra kot aditiva za živila.

V skladu z ustreznimi predpisi, kot so »Povezani predpisi o krepitvi nadzora in upravljanja farmacevtskih pomožnih snovi«, ki jih je 1. avgusta 2012 izdala državna uprava za hrano in zdravila, morajo podjetja pridobiti »dovoljenje za proizvodnjo zdravil« za proizvodnjo rastlinskih kapsul HPMC in sorte morajo pridobiti nacionalni nadzor nad hrano in zdravili.dovoljenje za registracijo, ki ga izda urad.

(4)Ovire pri financiranju

Proizvodnja celuloznega etra ima očiten učinek obsega.Majhne ročno upravljane naprave imajo nizek izhod, slabo stabilnost kakovosti in nizek proizvodni varnostni faktor.Obsežna avtomatska krmilna naprava prispeva k zagotavljanju stabilnosti kakovosti izdelkov in izboljšanju varnosti proizvodnje.Veliki kompleti opreme za avtomatizacijo zahtevajo veliko sredstev.Da bi izboljšala konkurenčnost izdelkov, morajo podjetja še naprej vlagati v razširitev proizvodnih zmogljivosti in povečanje naložb v raziskave in razvoj.Novi udeleženci morajo imeti močno finančno moč, da lahko konkurirajo obstoječim podjetjem, in se soočiti z določenimi finančnimi ovirami za vstop v panogo.

(5)Okoljske ovire

Proizvodni proces celuloznega etra bo proizvedel odpadno vodo in odpadni plin, oprema za varstvo okolja za čiščenje odpadne vode in odpadnega plina pa ima velike naložbe, visoke tehnične zahteve in visoke obratovalne stroške.Trenutno domača politika varstva okolja postaja vse bolj stroga, kar postavlja stroge zahteve glede tehnologije varstva okolja in naložb v proizvodnjo celuloznega etra, kar povečuje proizvodne stroške podjetij in tvori relativno visoko oviro za varstvo okolja.Podjetja za proizvodnjo celuloznega etra z zaostalo tehnologijo varstva okolja in resnim onesnaženjem se bodo soočila s situacijo, da bodo odpravljena.Kupci višjega cenovnega razreda imajo višje zahteve glede varstva okolja za proizvajalce celuloznega etra.Podjetja, ki ne izpolnjujejo standardov varstva okolja, postajajo vedno težje pridobiti kvalifikacijo za oskrbo vrhunskih kupcev.


Čas objave: 10. aprila 2023